Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja kokeilla taidelähtöinen Kuvatarinapajat -malli, jossa opetellaan tietoisuustaitoja meditatiivisen valokuvauksen ja sanataiteen avulla.
Kuvatarinapajassa on tarkoitus tehdä kuvausretkiä eri ympäristöissä ja tarkkailla maisemaa linssin läpi. Retkillä otettuja kuvia käytetään inspiraationa, sykäyksinä, tuleville teksteille. Sanataide mahdollistaa oman sisäisen maailman sanoittamisen, niitä ajatuksia ja tunteita, joita kuvat mahdollisesti tuovat esiin. 
Tunteet ja ajatukset ovat hetkessä, ne eivät ole menneisyydessä eivätkä tulevaisuudessa. Kun tulemme tietoisiksi näistä, voimme sanoittaa niitä ja näin sanataide hetken kuvaajana jatkaa läsnäolon tilaa.
Kuvatarinapajan ohjaaminen perustuu kannattelevaan ja läsnäolevaan ohjaamiseen, jossa ohjaaja on vierellä kulkija. Kannattelevan ohjaamisen tarkoituksena on herättää osallistujan luottamus omaan tekemiseen ja ilmaisuun

Skenaariokäsikirjoitus Kuvatarinapajat -menetelmästä

You may also like

Back to Top