Perhekeskusmallin keskeiset sisällötTaidelähtöiset menetelmät (5 opintopistettä)

- taidelähtöisten menetelmien (esimerkiksi omakuva N.Y.T) harjoitteita, työpajoja ja prosesseja

- valittujen taidelähtöisten menetelmien käyttömahdollisuuksia erilaisten asiakasryhmien kanssa

- taidelähtöisten menetelmien ohjaamisen eettiset periaatteet

- ohjausosaaminen (ohjaajan rooli ja tehtävät)


Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja
Merkin saaja on suorittanut itsenäisen verkkokurssin, jossa hän on perehtynyt: 
• työhyvinvointipalveluiden toimintakenttään sekä sosiaalisen pääomaan periaatteisiin 
• taiteen ja taidevälitteisen toiminnan merkitykseen työhyvinvoinnissa 
• palvelumuotoilun periaatteisiin, prosessiin ja menetelmiin 
• oman osaamisen tunnistamiseen ja tuotteistamiseen työhyvinvointipalveluksi

You may also like

Back to Top